kiekje
colofon
plaatje 1
plaatje 2
plaatje 3
plaatje 4
plaatje 3
plaatje 4

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak ondersteunt de boekhistorische collecties van Allard Pierson (Universiteit van Amsterdam). De Stichting is eigenaar van de voormalige KVB-bibliotheek (Bibliotheek van het Boekenvak) die ten grondslag ligt aan deze collecties en in 1958 in bruikleen is gegeven aan de Universiteitsbibliotheek. De Stichting is opgericht in 2007 en nam hiermee de fakkel over van de bibliotheekcommissie van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, bij wie deze verantwoordelijkheden eerder berustten.

De Stichting is intermediair tussen het Allard Pierson en het boekenvak. Daarnaast adviseert zij de conservatoren bij nieuwe acquisities en entameert en faciliteert projecten op het gebied van conservering, ontsluiting en presentatie van de boekhistorische collectie. Zij benadert sponsors en subsidiegevers om deze belangrijke projecten mogelijk te maken, in samenspraak met het Allard Pierson.

De Stichting beheert een door het boekenvak bijeengebracht fonds ter ondersteuning van de collectie. Dit fonds wordt aangevuld met donaties van de vakvrienden van de Bibliotheek van het Boekenvak. De Stichting heeft de culturele ANBI-status; de bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden.