kiekje
colofon
plaatje 1
plaatje 2
plaatje 3
plaatje 4
plaatje 3
plaatje 4

Stichting Bibliotheek van het Boekenvak ondersteunt de boekhistorische collectie van Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De Stichting is eigenaar van de voormalige KVB-bibliotheek (Bibliotheek van het Boekenvak) die ten grondslag ligt aan deze collectie en sinds 1958 in bruikleen is bij de Universiteitsbibliotheek. De Stichting is opgericht in 2007 en nam hiermee de fakkel over van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, bij wie deze verantwoordelijkheden eerder rustten.

De Stichting is intermediair tussen Bijzondere Collecties en het boekenvak. Daarnaast adviseert zij de conservatoren bij nieuwe acquisities, entameert en faciliteert projecten op het gebied van conservering, ontsluiting en presentatie van de boekhistorische collectie en benadert sponsors en subsidiegevers om deze belangrijke projecten mogelijk te maken, in samenspraak met Bijzondere Collecties.

De Stichting beheert een door het boekenvak bijeengebracht fonds ter ondersteuning van de collectie. Dit fonds wordt aangevuld met donaties van de vakvrienden van de Bibliotheek van het Boekenvak. De Stichting heeft de ANBI-status.